I2C

Uit V.O.C. Electronics
Ga naar: navigatie, zoeken


Hoe maak je je Pi geschikt voor gebruik van de I2C?

Als je Occidentalis gebruikt staat dit al goed. Gebruik je een andere distributie dat moet je het volgende nog doen:

Login op je pi als gebruiker:pi Meestal met het standaard wachtwoord: raspberry

voor het gemak gaan we uit dan men geen VI kennis heeft en maken we dus gebruik van nano al editor.

Type in een Terminal:

sudo nano /etc/modules

en zorg er voor dat de volgende twee regels (zonder # ervoor) in de lijst staan:

i2c-bcm2708 
i2c-dev

Learn raspberry pi editing modules file.png

Bewaar het bestand (Control + X) gevolgt door Y (Yes) voor het bewaren naar disk.

Neem een kijkje in het bestand: /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf Dit kan je als gebruiker Pi doen door het volgende in te typen in je Terminal:

sudo cat /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf


Je ziet dan het volgende:

pi@raspberrypi ~ $ sudo cat /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
# blacklist spi and i2c by default (many users don't need them)
#blacklist spi-bcm2708
#blacklist i2c-bcm2708
pi@raspberrypi ~ $ 

Indien er geen # voor de beide blacklists staan moet je het bestand nog aanpassen. Dat kan met

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Learn raspberry pi blacklist.png

Als je dit gedaan hebt moet je wel eerst rebooten om te zorgen dat de modules actief worden.

sudo reboot

Daarna installeren we nog wat handge programma's die je nodig hebt:

Open een Terminal venster voor het volgende:

sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools


Nadat alles geinstalleerd is kan je kijken of je GPIO werkt met het volgende commando:

sudo i2cdetect -y 1

Dit geeft het volgende weer op het scherm:

pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 1
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:     -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- 
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
70: -- -- -- -- -- -- -- 77             
pi@raspberrypi ~ $

Notitie: Je hoet niet per see die 77 nog die UU in de lijst te zien, in dit voorbeeld is de 77 de BMP085

Nu kunnen we aan de slag :D